Μπρελόκ για ξενοδοχεία

 • Διάφορα είδη ξύλου (οξιά/αγιούζ)
 • Κρίκος προαιρετικός
 • Διαστάσεις κατόπιν συννενόησης
 • Δυνατότητα χάραξης λογότυπου
 • Ποικιλία σχεδίων
 • Ευέλικτες τιμές για μεγαλύτερες ποσότητες

Μπρελόκ για ξενοδοχεία

Πλέξι γκλας

 • Διάφορα χρώματα υλικού και χάραξης
 • Κρίκος προαιρετικός
 • Διαστάσεις κατόπιν συννενόησης
 • Δυνατότητα χάραξης λογότυπου
 • Ποικιλία σχεδίων
 • Ευέλικτες τιμές για μεγαλύτερες ποσότητες