Πινακίδες Οχημάτων

Για Μηχανάκι 50cc

  • Ανάγλυφη πινακίδα για μηχανάκι μέχρι 50cc
  • Προβλέπεται από το νόμο
  • Νόμιμη η χρήση της σε μηχανάκια μέχρι και 50cc