Πινακίδες Οχημάτων

Ανάγλυφη διακοσμητική πινακίδα μηχανής

  • Ανάγλυφη πινακίδα μηχανής
  • Με GR και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Για διακοσμητική χρήση
  • Χωρίς τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας
  • Διαστάσεις: 20x20cm
Προσοχή! Η πινακίδα αυτή, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την πινακίδα που προβλέπεται απο τον νόμο.